HrvatskiEnglish
Reparatura, prevlake, proizvodnja    

Primjena

Tehnike rada koje se koriste pri reparaturi i oplemenjivanju novih površina su standardizirane kod brojnih svjetskih proizvođača, a njihova primjena je specifična i ovisi o aplikaciji, uvjetima rada i potrebnoj debljini prevlake.

Brush plating je standardiziran za prevlake kliznih površina, za reparature temperaturno osjetljivih dijelova, te za fine popravke lokalnih oštećenja. Materijali na bazi bakra i cinka koriste se za reparature dubljih oštećenja ili za dobivanje električki vodljivih površina, dok nikal-sulfamati predstavljaju metalne prevlake koje imaju najniži koeficijent trenja (μ~0,07) poslje Teflona® uz tvrdoću između 46-48 HRc, pa su stoga odličan izbor za opće reparature unutarnjih i vanjskih rukavaca, ili za površine koje treba dovesti na konačnu mjeru bez strojne obrade. Posebnost su elektroliti na bazi kroma koji nisu korozivni i štetni za ljudsko zdravlje prilikom aplikacije, a obzirom na vrlo visoku gustoću predstavljaju kvalitetniji izbor od tvrdog kroma.

HVOF predstavlja svjetski standard kada su u pitanju karbidne prevlake, jer niska temperatura plinskog mlaza ne uzrokuje degradaciju-razugljičenje karbida, a sama brzina mlaza sprečava oksidaciju koja može dovesti do stvaranja krhkih faza i veće osjetljivosti na pukotine. Izbor materijala ovisi o aplikaciji i temparaturnim uvjetima, a svi materijali imaju izuzetnu otpornost prema abraziji, adheziji i eroziji. Također, za pojedine aplikacije, postoji mogućnost prevlačenja bez naknadne strojne obrade jer je hrapavost prevlake Ra~3,2 μm (N8).

titan sisaktitan sisaktitan sisak

Također HVOF prevlake na bazi WC-Co, WC-Co-Cr, CrC-NiCr, predstavljaju zamjenske materijale za tvrdi krom odobrene i certificirane od strane zrakoplovne industrije. Karakteristika ovakvih materijala je vrlo visoka tvrdoća i korozijska postojanost.

Prevlake kao što je krom oksid (eng.chrome oxide, Cr2O3) predstavljaju nova rješenja za dosjede ležaja, brtvi i semeringa, obzirom na vrlo niski koeficijent trenja (μ≅0,11) i korozijsku postojanost u svim medijima.

Keramičke prevlake kao što je aluminij oksid (Al2O3) predstavljaju trajna i pouzdana rješenja za tekstilnu i grafičku industriju, dok materijali na bazi cirkonij oksida (ZrO2) se koriste kao termalne barijere (TBC - Thermal barrier coatings) za izolaciju od ekstremno visokih temperatura.

Navedenim tehnikama, mogu se nanositi i materijali slični kao stelit, koji za razliku od navarivanja ima još kvalitetniju otpornost na trošenje i koroziju zbog većeg udjela kroma i volframa. Ovakve prevlake pokazuju svestranost za sve oblike trošenja, posebice kavitaciju i kemijsku koroziju.