HrvatskiEnglish
Reparatura, prevlake, proizvodnja    

Brush plating

Titan SisakBrush plating ili selektivna elektrokemijska metalizacija je hladni postupak nanošenja metala i metalnih legura galvanskim putem.
Proces je sličan klasičnoj galvanizaciji, gdje se ne koriste kade već grafitne elektrode primjerene obliku predmeta za nanošenje kroz koje se pumpa elektrolit, a depozicija se usmjerava na točno određeno mjesto. Posebni elektroliti sa visokim sadržajem metala osiguravaju 40-60 puta veću brzinu rasta sloja od klasične galvanizacije.
Temperatura procesa se odvija između 20-45 °C, pa ne dolazi do strukturnih promjena i zaostalih naprezanja.
Prednost Brush plating tehnologije je mobilnost opreme i postupka zbog spomenute upotrebe elektroda koje se prilagođavaju geometriji predmeta, te kako nema potrebe za naknadnom strojnom obradom. Iskustveno u takvim slučajevima gotovo da nije potrebno rastavljanje tj. remont opreme na kojoj se provodi nanošenje, što ubrzava trajanje popravka.

KARAKTERISTIKE:

Kontrolirana debljina sloja (0.25 µm) - max. 0.4 mm

Mogućnost nanošenja na sve elektrovodljive materijale (sivi lijev, razni čelici, obojeni metali i legure, itd.)

Vrlo visoka adhezija

Izrazito niski koeficijent trenja ≅ 0,07 (Teflon® ≅ 0,04)

Temperatura postupka 20-45 °C - nema zaostalih naprezanja između osnovnog materijala i nanešene prevlake

Mogućnost nanošenja rijetkih materijala: Srebro, Indij, Paladij, Galij, Platina, Kositar,..

Brush PlatingBrush Plating

Brush plating je tehnika, prije svega, razvijena za potrebe vojne i zrakoplovne industrije i to u svrhu:

• oplemenjivana kliznih površina kod kojih se traži niski koeficijent trenja

• za reparature turbinskih elemenata osjetljivih na povišen unos topline.

Brush Plating

Također, iskustveno, ova tehnika svoju primjenu je našla i u opće-strojarskoj industriji, posebice željezničkoj (kučišta vlaka, osovine vagona) i elektroenergetskoj (klizne površine rotora, lopatice turbina), te za popravke tiskarskih valjaka.

Brush Plating