Primjena

Što su to i zašto se koriste tribološke prevlake ?

Tribološke prevlake

Prevlake se danas najčešće stavljaju u kontekst premaza poput boja i lakova, odnosno svega što ima za cilj zaštitu od korozije, te vizalni i taktilni karakter.

Tribološke prevlake se prvi puta spominju 60-tih godina paraleno za razvojem tehnologija koje su omogućile nanos metalnim ili nemetalnim legura koje su na osnovnom materijalu davale specifičan karakter. Za razumijeti tribološku prevlaku, potrebno je sagledati fizikalne procese koji nastaju pri kontaktu osnovnog materijala sa okolinom (najčešće zrak ili neki drugi medij), kontaktu sa drugim materijalom, te ‘bezkontaktni tribološki procesi’ koji su vremenskog tipa i izazivaju promjene na osnovnom materijalu.

Tribološke procese ili procese trošenja NE MOŽEMO ZAUSTAVITI ali ih MOŽEMO USPORITI. Stoga primjena triboloških prevlaka ili engleskim nazivom ‘coating-a’ je usmjerena prema usporenju određenog tipa trošenja odnosno produljenju životnog vijeka nekog materijala. Prema vrsti procesa trošenja, primjena prevlaka je usmjerena prema:

   1. ZAŠTITI OD ABRAZIJE
   2. ZAŠTITI OD ADHEZIJE
   3. ZAŠTITI OD UMORA POVRŠINE
   4. ZAŠTITI OD KOROZIJE

Kako kod procesa trošenja istovremeno se pojavljuje uvijek dva ili više procesa, razumijevanje odabira prevlake morati će uzeti u obzir uvjete u kakvima neki materijal se nalazi, temperatura, vrsta medija, karakteristika procesa, oblik kinematičko-dinamičkim gibanja.

Titan Sisak nanosi prevlake ovisno o vrsti procesa, traženoj debljini i zahtjevima korisnika. Tehnike koje se koriste nisu svemoguće za sve aplikacije kako i sva druga tehnika koja nije u portfelju onoga što tvrtka nudi, no svaka od njih predstavlja industrijski standard za neku aplikaciju.

Brush plating

Brush plating je tehnika gdje se predmeti ne uranjaju u kade, već se rade specifične grafitne elektrode koje su preko držača spojene na izvor istosmjerne struje i preko kojih prolazi elektrolit. Operater ‘četka’ ili pomiče elektrodu na specifičnom djelu metalne površine i ovisno o vrsti elektrolita, provedenom vremenu, naponu i jakosti struje, dolazi do izdvajanja prevlake.

Temperatura postupka je određena temperaturom elektrolita (cca 45°C) pa ne dolazi do zagrijavanja temperaturno osjetljivih materila. Moguće se precizno nanijeti slojeve debljine od 1 mikron do 250 mikrona, gdje je moguće poznavanjem karakteristike elektrolita točno nanijeti na konačnu mjeru bez završne strojne obrade. Ovaj postupak je danas industrijski standard za sanacije malih geometrijskih odstupanja najčešće na kućištima i lokalnim oštećenjima velikih površina.

Toplinsko naštrcanje

Toplinsko naštrcanje ili thermal spray, su česti postupci kada se traže debljine od 0.2-2mm, i predstavljaju ovisno o procesu amorfne prevlake koje se mogu nanositi na male i jako velike površine, a širokim izborom materijala sa kojim raspolažemo pokrivaju gotovo sve zahtjeve industrije. Princip postupka je korištenje praškastog materijala koji se gravitacijski ili pod tlakom injektira u komoru za sagorijevanje i uz pomoć plinskog mlaza usmjerava na površinu obradka.

Brzina plinskog mlaza definira tip postupka, pa tako koristimo klasičan ‘powder flame spray’ za opće popravke  (nanošenje čistog bakra, nikla, bronce, nehrđajućeg čelika), te visoko-brzinske (nanošenje volfram karbida i krom karbida)

Upravo visoko-brzinski postupak (eng. HVOF-high velocity oxy fuel) je industrijski standard za nanošenje legura volfram i krom karbida koje su zlatni standard za uvjete ekstremnom trošenja

.