EU projekti

Projekti u provedbi

Izgradnja i opremanje proizvodne hale za reparaciju strojnih dijelova

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodne hale za reparaciju strojnih dijelova

Referentna oznaka javnog poziva: KK.11.1.1.01.

Ukupna vrijednost projekta: 1.346.652,45 €

Bespovratna sredstva: 569.161,96 €

Vrijeme provedbe: 01.12.2021.- 31.12.2023.

Sažetak projekta: Predmet projekta je izgradnja nove proizvodno-servisne hale, koja će omogućiti manipulaciju teškim metalnim konstrukcijama opremljena modernim CNC sustavima za reparaciju površine metala i strojne obrade. Omogućiti će postizanje visoke produktivnosti proizvodnje, učinkovitosti upravljanja s materijalima i otpadom, kvalitete izrade i uvjeta poslovanja za zaposlenike. Ulaganje će doprinijeti jačanju konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Ciljani dionici su uprava, zaposlenici i poslovni partneri.

Europa nas pokreće

Pregled završenih projekata

Komercijalizacija tehnologija za nanošenje superlegura

Naziv projekta: Komercijalizacija tehnologija za nanošenje superlegura

Referentna oznaka javnog poziva: KK.03.2.2.06

Ukupna vrijednost projekta: 4.441.806,72kn

Bespovratna sredstva: 1.694.619,01 kn

Vrijeme provedbe: 01.07.2020.- 01.10.2022.

Sažetak projekta: Titan-Sisak je nakon uspješnog dovršenja dvije provjere inovativnog koncepta zadnje dovršio razvoj dvije inovativne tehnologije, koje je testirao u ugovorima s poslovnim partnerima. Kako započinje izgradnju nove proizvodne hale, kroz provedbu projekta je namjerava opremiti proizvodnom i mjernom opremom koja će osigurati uvjete za primjenu tih inovativnih tehnologija. Osim nabave nove opreme, unaprijediti će se organizacija poslovanja, educirati zaposleni za primjenu tehnologija, izraditi proizvodna i komercijalna dokumentacija. Ulaganje će poboljšati konkurentnost tvrtke na domaćem i stranom tržištu, za tvrtku čije usluge su usklađene sa Strategijom S3. Ciljani korisnici su uprava društva, zaposlenici i poslovni partneri.

Voditelj projekta: Krešimir Ivaniš,info@titansisak.hr, +385 98 727 869

Kontakt osoba: Bruno Krković, bruno@fin-projekt.hr, +385 95 367 3799

Uvođenje ERP-a i IT-infrastrukture za podršku poslovanju

Naziv projekta: Uvođenje ERP-a i IT-infrastrukture za podršku poslovanju

Referentna oznaka javnog poziva: KK.03.2.1.19.0646

Ukupna vrijednost projekta: 369.746,88 kn

Bespovratna sredstva: 206.778,25 kn

Vrijeme provedbe: 1.11.2019-1.5.2021.

Sažetak projekta: Titan-Sisak d.o.o. provodi projekt “Uvođenje ERP-a i IT-infrastrukture za podršku poslovanju“, koji uključuje nabavu hardvera i softvera koji će omogućiti evidenciju podataka kroz financijsko knjigovodstvo, materijalno poslovanje, robno poslovanje, upravljanje osnovnim sredstvima, uvesti podršku pripremi proizvodnje i prodaje, te kontrolu proizvodnje. Integracija optimiziranih poslovnih procesa kroz uvedena IKT-rješenja unaprijedit će konkurentnost tvrtke na domaćem i stranim tržištima, doprinijeti rastu prodaje i novom zapošljavanju.

Uvođenje tehnologije plazma nanošenja superlegura na metalne površine

Naziv projekta: Uvođenje tehnologije plazma nanošenja superlegura na metalne površine

Referentna oznaka javnog poziva: KK.03.2.1.06

Ukupna vrijednost projekta: 716.512,50kn

Bespovratna sredstva: 300.000,00kn

Vrijeme provedbe: 04.09.2017. – 04.06.2018.

Sažetak projekta: Projekt Uvođenje tehnologije plazma nanošenja super legura na metalne površine omogućit će osnivanje nove poslovne jedince, koja će doprinijeti rastu broja zaposlenih, rastu prodaje na domaćem i stranom tržištu, te poboljšanju tehnološke opremljenosti i konkurentnosti. Provest će se nabavom nove opreme za proizvodnju, opreme za administraciju, certificiranjem postupka PTA metalizacije te edukacijom zaposlenih za primjenu nove tehnike. Usmjerena je unapređenju položaja uprave društva, zaposlenika, stalnih klijenata i poslovnih partnera, te unapređenju zaštitnih mjera okoliša i zaposlenih.